Webinárium

A számvitelről szóló törvény 2023. január 1-jétől hatályos módosítása

és a beszámoló készítés folyamata az üzleti év zárása

Kisgyörgy Ilona

Egyéb információk

Időpont:
2023.12.14. 10:00-12:30-ig

Előadó: Kisgyörgy Ilona

Kreditpontok:

 • Pénzügyminisztérium: 2 számvitel/ vállalkozási kreditpont
  • Pénzügyminisztérium – Adótanácsadó: 2 kreditpont
  • Pénzügyminisztérium – Adószakértő: 2 kreditpont
  • Pénzügyminisztérium – Okleveles adószakértő: 2 kreditpont
 • Magyar Könyvvizsgálói Kamara: 1 kreditpont

Tematika

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2023. január 1-jétől hatályos módosítása és a beszámoló készítés folyamata az üzleti év zárása 

Tematika: 150 perc

I. A számviteli törvény 2023. január 1-től bevezetésre kerülő változásai az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvényben megjelent módosítás alapján (30 perc)

 1. Társasági adó-információkat tartalmazó jelentés (CBCR)
 2. Kiválás esetén alkalmazandó értékhatárok számítása
 3. Egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási intézményben lévő vagyoni részesedés kimutatása
 4. Pénzügyi lízing miatti kötelezettség bemutatása a mérlegben
 5. Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletére vonatkozó előírás kiegészítése
 6. Pótbefizetésre vonatkozó előírások pontosítása
 7. A vagyonmérlegben szereplő eredménytartalékra vonatkozó előírás kiegészítése
 8. Létszámfogalom egyértelműsítése
 9. Korengedményes nyugdíjra vonatkozó rendelkezések törlése
 10. Könyvvizsgálói jelentésre vonatkozó előírások pontosítása
 11. Kormányok részére fizetett összegekről szóló jelentés, társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés IFRS esetén
 12. Fejlesztési támogatás időbeli elhatárolására vonatkozó előírás pontosítása
 13. Hatálybalépés

II. A beszámoló készítés folyamata az üzleti év zárása (120 perc)

 1. Könyvviteli zárlat Az évközi gazdasági események könyvelését teljessé, ellenőrzötté és megfelelően csoportosítottá kell tenni. A könyvviteli zárlat időpontja, gyakorisága 
 2. Fordulónap és mérlegkészítés közötti elszámolások. A mérlegkészítés időszakának típus elszámolásai: 
  Időbeli elhatárolásokkal kapcsolatos elszámolások
  Céltartalékkal kapcsolatos elszámolások
  Leltáreltérések számviteli elszámolása
 3. Eszközök, források értékelése 
 4. Eredménykimutatás tartalmi elemei, tagolása (belföldi és export árbevétel minősítése, besorolása; egyéb bevételek és egyéb ráfordítások jellemzőbb tételei, pénzügyi műveletek bevételei és pénzügyi műveletek ráfordításai) 
 5. Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés 
 6. Könyvvizsgálati kötelezettség 
 7. Beszámoló közzététele és letétbe helyezése (határidők, szankciók) 

III. Konzultáció

____________________________________________________________________

További Kreditpontos képzéseink:

      

   

Előadó

Kisgyörgy Ilona

Egyéni vállalkozó könyvvizsgáló, adószakértő, oktatóTovábbi képzések az előadótól

Időpontok és információk

2023.12.14

150 perc

On-line

12 990,00 Ft

Az árak 27 % ÁFA nélkül értendők.

A tanfolyam és a technikai követelmények részletesebb leírása a következő oldalon található weboldalunk.

!ERR No images found in /images/fotogalerie/kursy_onw/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.